Hudood e Daira (Daire ki Zindagi)

﷽ 

Hudood e Daira - Hzt Syed Qutubuddin KHUNDMIRI URF Khoob Miya Saheb Palanpuri rh

Fuqra e Mehdavia ki Dairo ki Zindagi ki tafseel - haqeeqi mehdaviat

PART 1 (INTRODUCTION)

CHAPTER 1 : TAREEF E DAIRA

PART 2 ( daira ki tareef)

PART 3 ( DAIRA KAHAN BAANDHA JAATA?, DAIRA KI BATINI SHAAN)

CHAPTER 2 : SHARIYAT KI AZMAT AUR USKA TAHAFFUZ

PART 4 ( azaan ki pabandi aur dugane e tahayyatul wazu)

PART 5 (takbeer e ula ki hifazat, jamaat ka adab aur ehmiyat )

PART 6 (jamaat ki namaz , namaz me kashf ki mumaniyat, azeemat (aaliyat) par nazar)

PART 7 ( namaz e fajr ka waqt, namaz e tahajjud ki ehmiyat, qari aur hafiz (faqeer) imaam ki zarurat )

PART 8 ( namaz e lailatul qadar))

PART 9 (roza - farz ki adai me jaan dene par tayyar)

PART 10 (namaz e taraweeh , etekaaf )

PART 11 ( hajj, zakaat )

CHAPTER 3 : hudood e daira ki ehmiyat aur illat numai (uski wajeh ,uska sabab, uska faida)

PART 12

CHAPTER 4 : BUZRUGAAN E SALAF KI ROZANA RAWISH E ZINDAGI

PART 13 (NIZAMUL AUQAAT - AUQAAT E ZIKRULLAH, BAYAN E QURAN, MARATIB E ZAKIREEN)

PART 14 (SULTAN UL LAIL, SULTAN UN NAHAR, NAUBAT KI EHMIYAT, ZIKR KE AUQAAT KI HIFAZAT

PART 15 (KASIBO KE LIYE AUQAAT E ZIKRULLAH)

NOTE : MEANING OF KASIB - JISNE ABHI TARK E DUNIYA NAHI KI HAI

CHAPTER 5 : DUNIYA DAARO SE BE TALLUQI

PART 16 : hZT sANI E mEHDI RZ KA AFSOSE, KASIB KE GHAR JAANE PAR NARAZGI, BANDAGI MIYA NE APNA DAIRA KYUN CHODHA, WAGHAIRA....

PART 17 : ( Kasib ke ghar dawat jaane ka nateeja.bandagi miya shahe nemat rz ke sagge kaun ? ameero se laa parwahi aur unko tazeem nahi di jaati )

PART 18 : ( kasibo ko daire me rehne ki mashroot ijazat ( kasib to live in daira with conditions )

chapter 6 : akhlaaq

PART 19 : ( ittebae deen mohammadi sas, amal e saleh ki takeed, ijmaa islaah akhlaaq ke liye)

PART 20 : ( ijma ki ehmiyat, sahaba me saaf dili, biradarane daira me adab, qadambosi )

PART 21 : (akhlaq e sahaba, nesti aur inkesari, khidmat wo eesaar )

PART 22 : (Bado ne kabhi apne ko bada na samjha, apne khadim ke sath sulook, waghaira )

PART 23 : (har kaam me aaliyat par nazar, mulaqaat me ikhlaas, bahes me tang na hote)

PART 24 : (kasib ameero se laa parwahi, gaadiyo me sawaar hone inkaar, kis shaan se jame masjid ko jaate, rusumaat se ehteraaz, durre kyun lagaye))

PART 25 : (baandhi ke badle beti dhoop me, tark e duniya karte waqt shujana shauq, khaane par se haath kheenchna... waghaira)

chapter 7 : allah walo ki allah par nazar

PART 26 : (shah ki chot shakar ki pot, auliya allah ki tabiyat, usi hakeem ko bulakar daire me ilaaj karao, jadu se shaheed hogaye magar bad-dua nahi di)

PART 27: ( Bawajood paaon me nasoor pad jaane ke allah par nazar, maidan e jung me bhi allah par nazar, faaqo se shaheed hogaye magar mare dum tak allah hi par nazar )

chapter 8 : faqeeri ki mukhtalif shaane

PART 28: ( Chaar paise kamane ya bheek maangne ki ijazat , logo se maangne ki mumaaniat, daire me ek gaadi waqf kyun rehti )

PART 29: ( Tark e tadbeer,tayyun ki kya kya soorate ? paisa kyun wapas kardiye ? )

PART 30: (Ahle firaagh ku daire me rehne ki mashrooti ijazat, hadd ko todhne wale faqeer daire se nikaal diye jaate, bm shahe qasim rh kya farmate hain?)

chapter 9 : futooh

PART 31: (allah ke naam ke baghair futooh qubool nahi, zamana e faaqa kashi me hath lagane se inkar, allah diya kehlakar qubool karna, futooh lene se bhi inkaar)

PART 32 (Atye se inkaar, Hzt sani e mehdi rz ne futooh kyun nahi li, qAID LAGAKAR DENE PAR LENE SE INKAR, MUDDAT KI QAID LAGANE PAR BHI NA LIYA JAATA, ANAJ KI CHITTI LENE SE INKAR, DUKAN PAR YA GAUN PAR FAQEER BHEJNE SE INKAR)

PART 33 (FAQEER KE SATH MAAL BHEJNE PAR WAPAS KARDIYA GAYA ,BHARE BHARAE GAADE WAPAS KARDIYE, CHANDE KA RUPYA LENE SE INKAR)

PART 34 (DAAD O DAHESH KE HAQDAR MAHEZ FUQARA E MUTAWAKKIL, ALLAH KE NAAM PAR AAYA HO TO BE IKHTIYAARI SE KHAAO, DAFEENA E GHAIBI FUTOOH NAHI, HALAL AUR HALAL E TAYYAB ME KYA FARQ HAI?))

chapter 10 : ( saWiyath )

PART 35 ( SAWIYAT ME EHTEMAM, AUQAAT E SAWIYAT, SAWIYAT KI AMANAT ME KHAYANAT, SAWIYAT FAQEERO KA HAQ HAI)

PART 36 (SAWIYAT ME SIRF MUZTIRO KA HAQ, SAWIYAT ME TAMAM DAIRE KA EESAAR, SAWIYAT ME HISSE)

PART 37 ( SAWIYAT BADHANE SE INKAR, USHUR, USHUR KI SAWIYAT KAB KI JAATI, EESAAR)

chapter 11 : (DaAWAT)

PART 38 (KHAANE KI SAWIYAT BILA TAFREEQ, DAAWAT ME TEEN DIN KI QAID, DAIRE KE FAQEERO KO KHILANE ME LILLAHIYAT)

PART 39 (KHUDA APNE BANDO KO LUQMA E HARAM SE BACHATA HAI, SADAORAT LENE SE INKAR, BM SHAHE DILAWAR RZ KO DAWAT, BM SHAHE NEMAT RZ KI DAWAT, BM KHATIMUL MURSHID RZ KO DAWAT, KITNA KHAAYE? )

chapter 12 : ( LIBAAS )

PART 40 (LIBAAS ME BE IKHTIYARI, SAHABA KE SAR PAR RASSI, BM SHAH E NEMAT RZ KA LIBAS, BM SHAH E KHUNDMEER RZ KA LIBAAS)

chapter 13 : ( NIKAAH )

PART 41 ( SUHAGANO KO APNE SHAUHAR SE JUDA HO KAR DAIRE ME AA JAANE KA IKHTIYAR, DAIRE KI BETI SE FAQEER E DAIRA KE NIKAH KARTE WAQT KHAAS SHART, APNI BETIYA KYA DEKHKAR DETE, KASIBO KO BETI DENE SE INKAR)

PART 42 (KASIBO KI BETI SE NIKAH KARNE KI IJAZAT, SHEHZADI SE SHAADI KARNE SE HZT KHATIMUL MURSHID KA INKAR, BM SHAH E NIZAM RZ KE BETE KI SHAADI ME FAQR KI DHOOM DHAAM, BIBI FATIMA E WILAYAT KA NIKAH, SAHABA KAFU KISKO KEHTE)

chapter 14 : ( TAWEEZ, GANDE PALEETE, WAZEEFE, TASBEEH AUR NAWAFIL KI MUMANIYAT, PASKHURDE KE IJAZAT )

PART 43 ( Pas,khurda-bibi bheeeka rz par aaseb ka asar, bhai kalu par saanp ka asar, ek ameer ki gardan tedhi hogai, kaan me kan kajhura ghus gaya, miya karmullah daira se nikal diye gaye )

PART 44 ( matab clinic ummul ilaaj pas khurda ki wajeh hindu ki mayyat jali nahi, hzt khatimul murshid rz ka pas khura )

PART 45( auraad wazeefe aur nafil namazo ki manahi , 4 namazo ki ijazat , panjusura na padhne ki wajeh, chilla kashi ki mumaniat, tasbheeh ki mumaniat

chapter 15 : ( maamlaat)

PART 46( makke me maamla ,do paise ki katori,insaaf , gunah ki saza, faqeer e daira ka faisla , faqeer ke maal ka waris faqeer ke maal ka waris faqeer , usi qeemat par bechna jitni qeemat par khareede the )

chapter 16 : (faraiz e wilayat )

PART 47(tark e duniya )

PART 48(tark e hayat duniya, tark e matae hayat e duniya, tark e alaaiq (hijrat), sohbat e sadiqeen)

PART 49(uzlat e khalq, hijrat e batini, tarikaan e hijrat)

PART 50(tawakkal )

PART 51 (zikr e kaseer wo zikr e dawaam, talab e deedar e khuda)

PART 52 (talib e sadiq ke sifaat, jihaad fi sabeelillah, jihad e batini)

chapter 17 : (tableegh )

PART 53 (aadaab e bayan, bayan e quran, quran ka bayan kaun karsakta hai?)

PART 54 (aurto me bayan, tableegh e deen ki takeed, haaat e tableegh me shahadat)

chapter 18 : (tehseel e ilm (ilm ka haasil karna ) )

PART 55 (tehseel e ilm)

PART 56 (4 kitaabe padhne ki ijazat, ilm e zaruri)

chapter 19 : (namaz e janaza aur musht e khaak)

PART 57 (daire me aane ke baad mat, hijrat ke baghair maut, baghair tark ke inteqal, hadwaad)

chapter 20 : (mutafarriqaat / misscellaneous)

PART 58 ()

PART 59 ()

PART 60 ()

PART 61 ()

PART 62 ()

PART 63 ()

PART 64 ()

PART 65 (Hzt saydani saheb akelvi rh ka apne khalife hzt khoob miya saheb palanpuri ko khitaab - from zubdatul irfan - volume 2)