Masnavi e Zubdatul Irfan

Hazrat Syed Saadullah urf Saydanji saheb Akelvi rh – 1336 Hijri

    • Tasawwuf – Based on Quran, Ahadees, Naqliyaat, Aqwaal wo Waqiyaat of Auliya Allah and Buzrugaan e Mehdavia

    • Hikayaat

    • Approx 25000 Ashaar in 6 volumes