Masnavi e Zubdatul Irfan – Volume 2

By - Hzt Syed Saadullah Saydanji saheb Akelvi rh

﷽ 

PART 1 - { Aarifo ko imaan aur kufr ki buu aati hai, Huzoor ne Bilal rz ko muazzan kyu banaya, Khuda e taala faseeh alfaz nahi dekhta }

PART 2 - { Watan ko jaane ke liye saaman e safar tayyar karlo }

PART 3 -{ Shaitan ka zakir ko dhoka dena, Firon ki fironi ghaflat }

PART 4 - { Bhool aen zikr aur aen wisaal }

PART 5 - { Dhool phool hogayi, Mehdi as mureed karte waqt..., jismani tabeebo ki nazar }

PART 6 - { Hzt syed osman palanpuri rh, Bulbula aen darya hai }

PART 7 - { Insan ka zahir wo batin, Jaisi istedad waisa wisaal jaise par waisi parwaz }

PART 8 - { Jaisi sohbat waisa asar, Jaisa maqsood waisa mabood}

PART 9 - { Sab se afzal wo aala zikr, Hikayat - Baap ne bete ki jawaherat ka sandooq diya }

PART 10 - { Hikayat- gumshuda hira mila ghulam ko aur inaam diya gaya sab ghulamo ko kyunke justaju me sab barabar the}

PART 11 - { Jahil aur nadaan bano "zuluman jahula", Hzt Mehdi AS farmate hain "Daana ka imaan daana aur nadaan ka imaan nadaan"}