Masnavi e Zubdatul Irfan – Volume 2

By - Hzt Syed Saadullah Saydanji saheb Akelvi rh

﷽ 

PART 1 - { Aarifo ko imaan aur kufr ki buu aati hai, Huzoor ne Bilal rz ko muazzan kyu banaya, Khuda e taala faseeh alfaz nahi dekhta }

PART 2 - { Watan ko jaane ke liye saaman e safar tayyar karlo }

PART 3 -{ Shaitan ka zakir ko dhoka dena, Firon ki fironi ghaflat }

PART 4 - { Bhool aen zikr aur aen wisaal }

PART 5 - { Dhool phool hogayi, Mehdi as mureed karte waqt..., jismani tabeebo ki nazar }

PART 6 - { Hzt syed osman palanpuri rh, Bulbula aen darya hai }

PART 7 - { Insan ka zahir wo batin, Jaisi istedad waisa wisaal jaise par waisi parwaz }

PART 8 - { Jaisi sohbat waisa asar, Jaisa maqsood waisa mabood}

PART 9 - { Sab se afzal wo aala zikr, Hikayat - Baap ne bete ki jawaherat ka sandooq diya }

PART 10 - { Hikayat- gumshuda hira mila ghulam ko aur inaam diya gaya sab ghulamo ko kyunke justaju me sab barabar the}

PART 11 - { Jahil aur nadaan bano "zuluman jahula", Hzt Mehdi AS farmate hain "Daana ka imaan daana aur nadaan ka imaan nadaan"}

PART 12 -{ 29 nov } { 9 ke hindse se tauheed ka saboot, Duniya ki mazammat }

PART 13 { 30 nov } - { Hzt Mehboob e subhani rh ka waqia, raast baaz bano, jaise laa se nikle waise hi laa me ho jaao, Hikayat- badhayi darzi sunaar aur sufi }

PART 14 {2 dec} - { Hzt Khatemaen as ne zikr e khafi kisko kaha? , Badshah aur 4 choro ka qissa, Hikayat- Hzt Sheikh shibli rh ne kisi mayyat ki khopdi dekhi... }

PART 15 - 3 Dec { Peer aalim aur Syed, Marne ke baad rooh ko azaab hoga ya jism ko }

PART 16 - { }

PART 17 - 9 dec { Kashti tootne par bacha bach gaya, Hzt Mehdi AS ki besat ki gharaz }

PART 18 - 10 dec { Wisaal e haq ke liye 3 zaroori amal }

PART 19 - 11 dec {Hzt Dawood as ko Allah se kya taleem hui, Ek paighambar ko unki shikayat par Allah se tafheem, Kalme ke akheer martabe se ek lamhe ke liye bhi neeche mat utro }

PART 20 - 12 dec { Hikayat - jagah ki taaseer, Laghu kisko kehte hain, Misaal e Esa, Waasileen e haq }

PART 21 - 14 dec { Ehsaan ke maane, Ayaaz deedar e shah me gharq, Miskeen ki taareef }

PART 22 - 17 dec { Hikayat - khush nawees (calligrapher), Hikayat - bojh uthane wale ki, Be ikhtiyaari ki tamseel, Khaab ki haalat, tamseel }

PART 23 - 19 dec { }

Please specify the URL of your file

PART 24 - 21 dec { }

PART 25 - 23 dec { }

PART 26 - 24 dec { }

PART 27 - 25 dec { }

PART - 26 dec { }

PART - 27 dec { is ka naam to yaqeen hai, izzat aur lazzat kisko kehte hain, dum wo qadam ra nigahdar, dekho to ilm e marifat kahan se kahan le jaata hai }

PART - 6 jan { Jaisi talab waisi ruyyiat, Hzt Moosa as ki kaunsi baat Khuda ko pasand aayi, Hzt qutubuddin rh ko khitaab }

PART - 7 jan { Khuda ki khudayi kis tarah zahoor me aayi, Khuda ki saari khudayi insaan me hai, Kitabo me khuda nahi milta, Hikayat- abhi waqt hai, saeqali me lage raho }

PART - 9 jan { Dil ko dil kab kahenge, Jung e german se hum ko kya gharaz, irfan aur imaan ka aala tareen zeena kya hai }