Marghoob-Ul-Quloob

﷽ 

Imamuna Mehdi-e-Maood AS farmate hai "Agar hamare log kuch padhna chahe to mubtadi (Beginner ke liye) 'ANEES UL GHURBA' aur 'MARGHOOB UL QULOOB' padhe aur muntaha (Utmost /Expert ke liye) 'ZAADUL MUSAFIREEN' aur 'NUZHATUL ARWAH' padhe"
Reference: Shwahidul wilayat

PART 3

PART 2

PART 1